Kota Luosto VS

Vi har förnyat vår bastuugn Kota L som nu säljs i förbättrat utförande under namnet Kota Luosto. Bastuugnen Kota Luosto VS är utrustad med en rostfri vattenbehållare med kran. Förutom mycket bra hållbarhet och badkastningsegenskaper har den nya Kota Luosto VS bastuugnen ställbara fötter och en glaslucka av gjutjärn med ett kraftigt handtag.

Kota bastuugnar har snart i ett halvt sekel bevarat och utvecklat den finska bastutraditionen med sin förstklassiga hållbarhet och sina sköna bastubad. Kota Luosto som är avsedd för en flitig bastubadare värms upp mycket snabbt med en förhållandevis liten vedmängd.

Tack vare sin runda form är bastuugnen mycket hållbar och kan monteras i mycket olika basturum. Glasluckan skapar stämning och gör det enkelt att hålla brasan jämnt brinnande. Vattenbehållaren kan placeras så att kranen får precis önskad placering.

Kota Luosto bastuugn med vattenbehållare har endast alternativet toppanslutning.

avainlipputuote ce-merkitty
  Kota Luosto VS
Basturummets volym 8–20m³
Mått och vikt  
Höjd 75cm
Bredd 60 cm
Diameter 60 cm
Totalvikt / Mängd stenar 89 kg / 35 kg
Anslutningska- nalens ytterdiamete 119 mm
Anslutningskanalens nedre kant från golvet 84 cm *)
Vattenbehållare 30 l
Skal rostfritt stål
Skyddsavstånd  
Till sidan 300 mm
Framåt 500 mm
Uppåt 1280 mm
Bakåt 350 mm

*) ansluts till skorstenen från bastuugnens ovansida med hjälp av 90° anslutningskanal.

Bruksanvisning

Kota Luosto / Inari / Pallas
Kota Luosto / Inari / Pallas
FI, GB, DE, SE, RU

Se även: