Kota Inari / Kota Inari Plus

Kota Inari är en bastuugn med egen prägel. Denna nya gallerförsedda produkt med kraftig konstruktion ger njutbara och långa bastubad även för en frekvent bastubadare. Stenarna som ligger synliga tack vare gallret ger bastuugnen ett angenämt utseende. Gamla Kota L och nya Luosto bastuugnar kan tack vare stengallret, vilket kan köpas som tillbehör, förvandlas till en representativ Inari bastuugn.

Den miljövänliga bastuugnen värms upp med en förhållandevis liten vedmängd. Bastuugnen har en glaslucka med gjutjärnsram och ställbara fötter.

Anslutning till rökgången sker genom toppanslutning. Användare kan själv göra ett anslutningshål på baksidan av stenkorgen genom att såga, t.ex. med metallsåg, genom tre av korgens ståltrådar.

avainlipputuote ce-merkitty
  Kota Inari Kota Inari Plus
Basturummets volym 8–16m³ 8–18m³
Mått och vikt    
Höjd 77cm 77cm
Diameter 55 cm 55 cm
Totalvikt / Mängd stenar 116 kg / 60 kg 151 kg / 90 kg
Anslutningska- nalens ytterdiamete 119 mm 119 mm
Anslutningskanalens nedre kant från golvet 84 cm *) 84 cm *)
Skal svart stålgaller
Skyddsavstånd    
Till sidan 300 mm 300 mm
Framåt 500 mm 500 mm
Uppåt 1280 mm 1280 mm
Bakåt 350 mm 350 mm

*) ansluts till skorstenen från bastuugnens ovansida med hjälp av 90° anslutningskanal.

Bruksanvisning

Kota Inari
Kota Inari
FI, GB, DE, SE, RU
Kota Inari Plus kiukaan  verkkovaipan alaosa

FI

Se även: