Kota Luosto

Vi har förnyat vår bastuugn Kota L som nu säljs i förbättrat utförande under namnet Kota Luosto. Förutom mycket bra hållbarhet och badkastningsegenskaper har den nya Kota Luosto bastuugnen ställbara fötter och en glaslucka av gjutjärn med ett kraftigt handtag.

Kota bastuugnar har snart i ett halvt sekel bevarat och utvecklat den finska bastutraditionen med sin förstklassiga hållbarhet och sina sköna bastubad. Kota Luosto som är avsedd för en flitig bastubadare värms upp mycket snabbt med en förhållandevis liten vedmängd.

Tack vare sin runda form är bastuugnen mycket hållbar och kan monteras i mycket olika basturum. Den stiliga svarta emaljbeläggningen är lätt att hålla ren. Glasluckan skapar stämning och gör det enkelt att hålla brasan jämnt brinnande.
Bastuugnen finns även utrustad med en rostfri vattenbehållare med kran (VS). Vattenbehållaren kan placeras så att kranen får precis önskad placering.

Kota Luosto bastuugn har två alternativ för anslutning till skorstenens rökgång: bakanslutning eller toppanslutning. Kota Luosto bastuugn med vattenbehållare har endast alternativet toppanslutning.

avainlipputuote ce-merkitty
  Kota Luosto
Basturummets volym 8–20m³
Mått och vikt  
Höjd 75cm
Bredd 50 cm
Diameter 50 cm
Totalvikt / Mängd stenar 82 kg / 35 kg
Anslutningska- nalens ytterdiamete 119 mm
Anslutningskanalens nedre kant från golvet 55 cm
Skal svart, emaljerat
Skyddsavstånd  
Till sidan 300 mm
Framåt 500 mm
Uppåt 1280 mm
Bakåt 350 mm

Bruksanvisning

Kota Luosto / Inari / Pallas
Kota Luosto / Inari / Pallas
FI, GB, DE, SE, RU

Se även: